Home

Classes

Methodology

Sally

Times

Location

Contact

Home

Ubicada a Berga, BEST School of English proporciona classes de llengua anglesa per a adults (l’edat mínima és de 16 anys) i hi ha grups de tots els nivells — des de principiants fins a post-Proficiency! Les classes es limiten a 8 estudiants (o menys, per acord previ), la qual cosa vol dir que tothom té la possibilitat de fer intervencions i preguntes.

Els estudiants poden assistir a classes que són purament recreatives o poden estudiar per als Certificats de Cambridge (KET, PET, FCE, CAE, CPE, etc.). A més a més fem reforç per als exàmens de l’Escola Oficial d’Idiomes.

Existeix també la possibilitat de fer classes particulars.

També oferim cursos per a empreses (ens podem desplaçar fins a la vostra oficina) i serveis de traducció (català/ castellà > anglès). A l’estiu fem cursos intensius els caps de setmana.

Located in Berga, BEST School of English provides English language classes for adults (the minimum age is 16) and has groups at all levels — from complete beginners to post-Proficiency! Class size is limited to eight students (or fewer by special arrangement), so everyone gets chance to speak and ask questions.

Students can attend classes that are purely recreational or they can study for the Cambridge Certificates (KET, PET, FCE, CAE, CPE, etc.). We also offer support classes for the Escola Oficial d’Idiomes exams.

There is also the possibility of taking private classes.

We provide language training for businesses (we can come to your place of work), and translation services (Catalan/Castilian > English). In summer we offer intensive courses at weekends.